Историјат школе

Школски објекти и простор

Основна школа „Сестре Павловић“ у Белановици има веома дугу и богату традицију у васпитање и образовању деце у Качерском крају. Од почетка рада школа је била смештена на три различите локације, а у значајним документима води се и под три различита имена.

Школа у Белановици поседује документацију у својој архиви за последнјих 100 година од 1918. године, односно из времена владавине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Архива из ранијег периода је уништена у току Колубарске битке.

У периоду између два светска рата школа је одиграла значајну улогу у ширењу писмености и културе у Качеру. Учитељи су у поратном периоду били прави хероји јер су успевали у редовним одељењима и кроз течајеве да истовремено уче у току дана и по сто ђака, а у периоду од 1945. до 1948. године поред основне школе радила је и нижа гимназија која је прерасла у осмогодишњу школу која је и сада у Белановици на другој локацији (центар места).

Данашња зграда школе у Белановици, почела је да се гради 1960. године да би прве ученика примила 1964. Године, на стогодишњицу рада старе школе. У свом саставу има ђачку кухињу са трпезаријом, као посебно издвојеним објектом.  Као матична школа има издвојена одељења у ЖивковцимаКалањевцимаШутцимаКозељу и Пољаницама.

Од 1960. године школа постоји под називом Основна школа ,,Сестре Павловић“. Име је добила по храбрим сестрама Дринки и Даринки, рођеним у Белановици, а које су због својих родољубивих идеја стрељане од стране Немаца у логору на Бањицу, 1943. године. У знак сећања на овај догађај и херојство сестара Павловић од 1961. године 24. мај обележава се као Дан школе.

  1. године започет је пројекат реконструкције и доградње зграде матичне школе. Пројекат је финансирала Влада Републике Србије – Канцеларија за управљање јавним улагањијма. 4. октобра 2021. године је завршена је реконструкција школе и изградња фискултурне сале, где су ученици , наставници и ненаставно особље пресељено у нову школу. Архива, наставна средства и опрема пребачено је из издвојеног одељење Живковци у матичну школу. Администрација: педагог, секретар, шеф рачуноводства и директор су пресељени из просторија Месне канцеларије Белановица.

Матична  школа  има  8  учионица   у  којима  се  изводи  настава  и  посебно  опремљену  учионицу  рачунарима  намењену  за  оспособљавање   и  описмењавање, за  коришћење    информационе   технологије  наставног  кадра,  и ученика . Школа  поседује  и  ђачку  кухињу, библиотеку,  школско  игралиште, мобилијар и  фискултурну салу. Издвојена  одељења, осим Живковаца не поседују  фискултурне  сале,  па се   настава  физичког васпитања  одвија у школском  дворишту  и  учионици.  Школске  библиотеке  у  издвојеним  одељењима  су   јако  оскудне,  а  у   матичној  школи  од прошле године постоји простор за библиотеку која броји близу  21 000  наслова.

У саставу  школе  је  и  5  издвојених   одељења у селима Живковци, Калањевци, Шутци, Пољанице и Козељ где ученици прате наставу у комбинованим одељењима или у неподељеној школи.