ИО Пољанице

Адреса: село Пољанице бб, 14246 Белановица

Број телефона: 014 / 3447-470

ПРОСТОРИЈЕБРОЈ ПРОСТОРИЈАОПИС
Учионице опште намере2У школи су две учионице у којима се изводи настава намењена ученицима од 1-4. разреда.
Радне собе за припремни предшколски период1Постоји посебна просторија у оквиру школе која је намењена за предшколце.
Дигитална учионица Школа има компјутер за ученике и лап топ за учитеље, пројектор и Интернет..
Фискултурна сала/ 
Спортски терени/Настава физичког васпитања изводи се у школском дворишту у коме се налази новоизграђени спортски терен, а током зиме настава се изводи у учионици.
Библиотека1Школа поседује малу библиотеку у којој се налази потребна лектира за ученике од 1-4. разреда и садржи помоћну литературу за извођење наставе.
Ђачка кухиња и трпезарија/Школа поседује кухињу и трпезарију у којој ученици ужинају.
Друге просторије3Тоалети, простор за учитеље и помоћне раднике
Основна школа „Сестре Павловић“ – ИО Пољанице

Историјат школе у Пољаницама

У Пољаницама је постојала школа у кући Добривоја Стефановића у периоду од 1924. до 1927. године.

Нова школска зграда изграђена je 1927. године. Учитељи у то време су били Милорад А. Гавриловић и његова супруга Ружица.

Школу је 1941. године похађало 84 ученика од првог до четвртог разреда.

Данас школа броји 10 ученика, распоређених код две учитељице.