ИО Козељ

Адреса: село Козељ бб, 14246 Белановица

 Број телефона: 014 / 3447-360

ПРОСТОРИЈЕБРОЈ ПРОСТОРИЈАОПИС
Учионице опште намере2У школи су две учионице у којима се изводи настава намењена ученицима од 1-4. разреда.
Радне собе за припремни предшколски период/У горе наведене две учионице се изводи и настава за предшколце.
Дигитална учионица Школа има компјутер за ученике и лап топ за учитеље, пројектор, скенер, штампач и Интернет…
Фискултурна сала/ Нема
Спортски терени/Настава физичког васпитања изводи се у школском дворишту у којем има два спортска терена  један за фудбал, а други за кошарку, а у припреми је и терен за одбојку. Током зиме настава се изводи у  учионици.
Библиотека1Школа поседује малу библиотеку у којој се налази потребна лектира за ученике од 1-4. разреда и садржи помоћну литературу за извођење наставе.
Ђачка кухиња и трпезарија/Школа поседује малу просторију у којој се припрема ужина за ученике, а они се хране у учионици прилагођеној потребама трпезарије.
Друге просторије3Тоалети, простор за учитеље и помоћне раднике
Основна школа „Сестре Павловић“ – ИО Козељ

Историјат школе у Козељу

Школа у Козељу је радила у приватној кући од 1928. године.

Група грађана предвођена Илијом Матић Чичом, Божом Јовановићем и Матијом Башкаловић, покренула је иницијативу за оснивање школе, а 29. новембра 1928. године Министарство просвете донело је решење за почетак рада школе.

Нова школска зграда почела је са радом 1933. године. После рата учитељица је била Видосава Д. Нешић.

Данас школу похађа 8 ученика.