ИО Шутци

Адреса: село Шутци бб, 14246 Белановица

Број телефона: 014 / 3449 – 820

ПРОСТОРИЈЕБРОЈ ПРОСТОРИЈАОПИС
Учионице опште намере2У школи су две учионице у којима се изводи настава намењена ученицима од 1 – 4. разреда.
Радне собе за припремни предшколски период1Постоји посебна просторија у оквиру школе која је намењена за предшколце.
Дигитална учионица Школа има компјутер за ученике и лап топ за учитеље, штампач и интернет.
Фискултурна сала/Нема.
Спортски терени/Настава физичког васпитања изводи се у школском дворишту у коме се налази спортски терен, а током зиме настава се изводи у учионици.
Библиотека1Школа поседује малу библиотеку у којој се налази потребна лектира за ученике од 1-4. разреда и садржи помоћну литературу за извођење наставе.
Ђачка кухиња и трпезарија/Школа поседује малу просторију у којој се припрема ужина за ученике, а они се хране у учионици прилагођеној потребама трпезарије.
Друге просторије3Тоалети, простор за учитеље и помоћне раднике
Основна школа „Сестре Павловић“ – ИО Шутци

Историјат школе у Шутцима

Постојање школе у Шутцима помиње се и пре 1827. године, а први учитељ био је Јован Марковић. Школу су похађали ђаци из три општине: драгољске, шутачке и калањевачке, а овим општинама припадала су села: Драгољ, Трудељ, Босута, Шутци, Калањевци и Живковци. Ту су били и ђаци из Козеља и Пољаница.

Од 1851. године, шутачка школа се спомиње у званичним документима као државна установа и бележе се сви учитељи и број ђака. Законом о основним школама из 1882. године поред увођења обавезног школовања, уређен је начин извођења наставе, као и правила о градњи школа.

Школске 1884/1885. године школу је похађало 100 ђака. Наредне школске године уписало се преко 200 ученика. Тако велики број ученика није могао стати у две тескобне учионице, па су многи отпуштени, пре свега сиромашни и они из далеких села. Учитељ у то време био је Андрија Дрињаковић.

У Шутцима је нова школска зграда изграђена 1932. године.

Крајем 1944. године у шутачкој школи радили су Миладин Р. Петровић и Станко М. Балтић.

1. априла 1946. године школа је имала уписаних 106 ђака, а учитељи су били: Драга Станојевић, Љубиша Тодоровић и Милутин Петровић.

Данас школа броји свега 3 ученика.